Gizlilik

Anasayfa » Gizlilik

(Yayın tarihi: 7 AĞUSTOS 2023)

Bu Gizlilik Politikası, Makelton’ın bu web sitesiyle ilgili olarak toplanan veya oluşturulan kişisel bilgileri nasıl kullandığını açıklar.

Aşağıdaki liste, bu Gizlilik Politikasının neleri kapsadığını gösterir ve belirli bir bölüme gitmek için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz.

ARKAPLAN

1.1 Merkezi Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 4/127 Sinpaş İş Modern Ambarlı Beylikdüzü/İstanbul adresinde bulunan Makelton, belirli Kişisel Verileri toplamakta ve kullanmaktadır. Makelton, Kişisel Verilerin veri koruma yasalarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

1.2 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki tanımları kullanıyoruz:

“Makelton”, “biz” veya “bize”, Makelton ve gruptaki diğer kardeş şirketleri ifade eder.

“Kişisel Veriler”, Makelton’ın (veya temsilcilerinin veya Servis sağlayıcıları). Olgusal bilgilere ek olarak, bir kişi hakkında herhangi bir görüş beyanı ve Makelton’ın veya herhangi bir başka kişinin bir kişiyle ilgili niyetinin herhangi bir göstergesini içerir.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

2.1 Bu Gizlilik Politikası, aşağıdaki durumlarda sizin hakkınızda topladığımız aşağıdaki bilgi kategorileriyle ilgilidir:

(A) Web sitelerimizin (“Makelton Web Siteleri”) “İletişim bölümü” aracılığıyla bilgi talep etme;

(B) Makelton’ın web siteleri aracılığıyla kişisel hesabınızı oluşturun ve bu hesaba erişin (bkz. bölüm 5);

(C) Teklif istemek ve/veya Makelton ürünlerini sipariş etmek;

(D) Satın alma siparişlerini ve numune taleplerini takip edin.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

3.1 Makelton tarafından sunulan hizmetlerin çoğu, sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetleri yerine getirebilmek için sizinle ilgili Kişisel Verileri almamızı gerektirir. Yukarıda paragraf 2.1’de açıklanan hizmetlerin her biri ile ilgili olarak, sizinle ilgili aşağıdaki Kişisel Verileri toplayacak ve işleyeceğiz:

Makelton’a sağladığınız bilgiler. Bu, bize sağladığınız sizinle ilgili bilgileri içerir. Talep ettiğiniz hizmetlerin niteliği, isteyebileceğimiz Kişisel Verilerin türünü belirleyecektir, ancak bu tür bilgiler (kapsamlı olmayan bir liste yoluyla) temel kişisel ve profesyonel Kişisel Verileri (ad, soyadı; şirketteki konumu; şirket adı; şirket e-posta adresi; iş telefonu numarası; iş adresi; şehir; posta kodu; ülke).

Çerezler.

Makelton Web Sitelerini ziyaret ettiğinizde, kullandığınız hizmetler ve bunları nasıl kullandığınız hakkında teknik bilgi toplamak için çerezler kullanılır.

Makelton tarafından kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimize bakın.

BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

4.1 Kişisel Verileriniz tarafımızca aşağıdaki şekillerde ve amaçlarla saklanabilir ve işlenebilir:

Kullanıcı dostu olmalarını sağlamak ve olası kesintileri veya siber saldırıları önlemek için Makelton Web Sitelerinde sağlanan bilgilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi;

ürünlerin siparişlerini ve/veya Makelton ürünlerinden numune taleplerini işlemek ve bunları teslim etmek;

Makelton web sitelerinin kullanıcılarının memnuniyetini değerlendirmek;

Makelton web sitelerinin içeriğini kullanıcının ilgi alanlarına göre kişiselleştirmek;

kötü amaçlı verileri tespit etmek ve bunun BT sisteminizi nasıl etkileyebileceğini anlamak için gerekli analizi yapmak;

cihaz ve sistemlere yönelik mevcut saldırıların istatistiksel olarak izlenmesi ve analizi ile cihaz ve sistemlerin mevcut saldırılara karşı güvenliğini sağlamak için sağlanan çözümlerin sürekli olarak uyarlanması için;

Makelton Ürünleri hakkındaki geri bildirimleri anlamak ve bu ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi hızlı ve kolay bir şekilde sağlamaya yardımcı olmak;

Makelton ve Makelton Ürünleri hakkında size hizmet veya bilgi sağlamak için sizinle iletişim kurmak;

derinlemesine tehdit analizi için;

ihtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı anlamak;

işimizin yönetimi ve idaresi için;

yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere ve şirket içi politika ve prosedürlere uymak ve bunlara uyumu değerlendirmek için; veya

Kişisel Verileri depolayan veritabanlarının yönetimi ve bakımı için.

BİLGİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AÇIKLANMASI

5.1 Kişisel Verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlarla Makelton ve kardeş şirketleri içinde paylaşabiliriz.

5.2 Kişisel Verilerinizi Makelton grubu dışında da aşağıdaki amaçlarla paylaşabiliriz:

bize hizmet sağlamak amacıyla üçüncü taraf aracılar ve yüklenicilerle (örneğin, BT ve iletişim sağlayıcıları). Bu üçüncü taraflar, uygun veri koruma yükümlülüklerine tabi olacak ve Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde kullanacaklardır;

kanunen gerekli olduğu ölçüde, örneğin herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak için (vergi raporlama gerekliliklerine ve düzenleyicilere yapılan açıklamalara uymak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kişisel Verilerinizi ifşa etmekle yükümlüysek veya yasal haklarımızı oluşturmak, kullanmak veya savunmak;

işimizi veya varlıklarımızı satarsak, bu durumda durum tespiti amacıyla Kişisel Verilerinizi olası alıcıya ifşa etmemiz gerekebilir; Ve üçüncü bir tarafça satın alınırsak, bu durumda tarafımızca sizinle ilgili olarak tutulan Kişisel Veriler üçüncü taraf alıcıya ifşa edilecektir.

BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORUZ

6.1 Bilgi ve bilgi sistemlerimizin güvenliğini sürdürmek için kapsamlı kontrollerimiz mevcuttur. İstemci dosyaları, ilgili bilgilerin hassasiyetine göre güvenlik önlemleri ile korunur. Bilgisayar sistemlerimize uygun kontroller (sınırlı erişim gibi) yerleştirilmiştir. Kişisel Verilerin toplandığı, işlendiği veya saklandığı alanlara fiziksel erişim, yetkili çalışanlarla sınırlıdır.

6.2 İstihdam koşulu olarak Makelton çalışanlarının, veri koruma yasasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyması gerekir. Hassas Kişisel Verilere erişim, rollerini yerine getirmesi gereken çalışanlarla sınırlıdır. Gizli müşteri bilgilerinin bir Makelton çalışanı tarafından izinsiz kullanımı veya ifşası yasaktır ve disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir.

6.3 Dosyanız hakkında bir Makelton çalışanıyla iletişime geçtiğinizde sizden bazı Kişisel Veriler istenebilir. Bu tür bir koruma, yalnızca sizin veya sizin tarafınızdan yetkilendirilen birinin dosyanıza erişmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

7 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ

7.1 Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle tutacağımız değişiklik gösterecek ve aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir:

kullanma amacımız – Makelton’ın verileri bu amaç için gerekli olduğu sürece saklaması gerekecek;

yasal yükümlülükler – yasalar veya yönetmelikler, Kişisel Verilerinizi saklamamız gereken minimum bir süre belirleyebilir.

7.2 Makelton web siteleri aracılığıyla yaptığınız sorguları yanıtlamak için işlenen kişisel veriler, bu sorguyu yanıtlamak için gereken süre boyunca saklanacaktır.

7.3 Size promosyon bilgileri göndermek için işlenen kişisel veriler, son iletişimimizden veya son ticari işlemimizden itibaren en fazla üç yıl süreyle saklanacaktır.

HAKLARINIZ

8.1 Kişisel Verilerinizi topladığımız, kullandığımız veya sakladığımız yukarıdaki tüm durumlarda, aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz ve çoğu durumda bunları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu haklar şunları içerir:

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi edinme ve hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilere erişim hakkı;

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkı. Bununla birlikte, bunu yapmak için başka bir meşru nedenimiz varsa, Kişisel Verilerinizi işlemeye devam edebileceğimizi lütfen unutmayın. Örneğin, yasal bir yükümlülüğe uymak için Kişisel Verileri saklamamız gerekebilir;

bazı durumlarda, bazı Kişisel Verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve/veya teknik olarak mümkün olduğu durumlarda bu verileri üçüncü bir tarafa iletmemizi talep etme hakkı. Lütfen bu hakkın yalnızca doğrudan Makelton’a sağladığınız Kişisel Veriler için geçerli olduğunu unutmayın;

Kişisel Verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltmemizi talep etme hakkı;

belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi talep etme hakkı. Kişisel Verilerinizi silmemizi istediğiniz ancak yasal olarak saklama hakkımızın olduğu durumlar olabileceğini lütfen unutmayın;

belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme veya kısıtlamamızı talep etme hakkı. Yine, Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz ettiğiniz veya bizden kısıtlamamızı istediğiniz durumlar olabilir, ancak yasal olarak bu talebi reddetme hakkımız vardır; Ve

haklarınızdan herhangi birinin tarafımızdan ihlal edildiğini düşünüyorsanız, ilgili veri koruma düzenleyicisine şikayette bulunma hakkı.

ölümünüzden sonra Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin talimat verme hakkı.

 Aşağıdaki 9. paragrafta listelenen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçerek haklarınızı kullanabilirsiniz.

8.2 Makelton’dan promosyon bilgilerini e-posta ile almak istemiyorsanız, e-postalarımızda yer alan self servis abonelikten çıkma bağlantılarına tıklayabilirsiniz.

SORULAR VE ENDİŞELER

9.1 Makelton’ın Kişisel Verilerinizi işlemesi veya bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Gizlilik Görevlimizle iletişime geçin:

Adres: Makelton-Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 4/127 Sinpaş İş Modern Ambarlı Beylikdüzü/İstanbul

E-posta adresi: dataprotection@makelton.com

Genellikle gizlilik sorularını veya endişelerini hızlı ve etkili bir şekilde çözebiliriz. Gizlilik Görevlimizden aldığınız yanıttan memnun değilseniz, endişelerinizi yargı alanınızdaki geçerli gizlilik düzenleyicisine iletebilirsiniz. Talep üzerine, Makelton’ın Gizlilik Görevlisi size söz konusu düzenleyicinin iletişim bilgilerini sağlayacaktır.